Reserviläispiiri

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri perustettiin vuonna 1960 Reservin Aliupseeripiirinä, kunnes vuonna 1995 Reserviläisliiton sääntöjen muutoksen myötä myös piirimme sääntöjä muutettiin ja nimeksi vahvistettiin Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri. Piirissämme on tällä hetkellä 24 toimivaa yhdistystä, joihin on järjestäytynyt noin pari tuhatta jäsentä. Jäsenistöstä osa on naisjäseniä, miehistöön kuuluvia sekä reserviupseereita. Valtaosa jäsenistä on edulleen reservin aliupseereita.

Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri on Reserviläisliiton ja piirin jäsenyhdistysten toiminnallinen ja aatteellinen yhdyselin. Toiminnan päämääränä on Suomen kokonaisturvallisuuden edistäminen. Piiri tukee jäsenyhdistystensä toimintaa sekä henkisesti että aineellisesti. Piirin tehtävänä on omalta osaltaan ylläpitää reserviläisten sotilaallisia tietoja ja taitoja, johtajakykyä sekä valmiuksia toimia erilaisissa poikkeusoloissa.

Reserviläisen tehokkaan toiminnan perusedellytys on hyvä kenttäkelpoisuus mukaan lukien turvallinen ja monipuolinen ampumataito. Erityisesti näitä osa-alueita piiri painottaa järjestämällä monipuolista kuntoilu- ja kilpailutoimintaa. Piiri on voimakkaasti mukana veteraanityössä ja sotilaspoikatoiminnassa sekä kerää ja tallentaa sotilasperinteitä.

Pohjois-Pohjanmaa Reserviläispiiri tekee kiinteää yhteistyötä Reserviupseeripiirin, Maanpuolustusnaisten Piirin, Kiltapiiri, Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistyksen sekä Pohjois-Suomen Maanpuolustuspiirin kanssa.

2020
Puheenjohtaja:
Kari Paakkola
044 7884873
kari(piste)paakkola(at)sok.fi

Toiminnanjohtaja:
Markku Mikkonen
050 357 9484
markku(piste)mikkon(at)gmail.com

Ampumatoimikunta
Juha Kerttula
juha(piste)kerttula(at)dnainternet.net

Liikuntatoimikunta
Timo Ronkainen
0400 495267
te(piste)ronkainen(at)gmail.com

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiiri Reserviläisliiton sivustolla:

https://pohjois-pohjanmaan-reservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/

RESERVILÄISPIIRIN SÄÄNNÖT

PIIRIEN ANSIOMITALI SÄÄNNÖT (2.4.2016)