Maanpuolustuksen tuki

Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys

Huhtikuussa 1993 kutsuivat Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ja silloinen Pohjois-Pohjanmaan Aliupseeripiiri koolle Oulun Kruununmaksiin perustavan kokouksen, jonka tarkoituksen oli perustaa Oulun läänin alueelle vapaaehtoista maanpuolustustyötä laajasti tukeva yhdistys.

Arvovaltaisia tukijoita

Ajatukseen työnimellä Oulun läänin Maanpuolustuksen Tukiyhdistys- nimisen yhdistyksen perustamisesta esitti Oulun Sotilasläänin komentaja eversti Aimo Niemenkari sotilasläänin ja alueen elinkeinoelämän edustajien yhteisessä kokouksessa helmikuun alussa vuonna 1993. Hankkeen tukijoiksi lupautuivat tuolloin kokouksessa mukana olleet maaherra Eino Siuruainen ja Pohjoisen Maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Lasse Wächter. Eversti Niemenkarin kuningasajatus oli luoda alueellemme organisaatio, jonka kautta elinkeinoelämän edustajilla ja muilla tukiryhmillä olisi luonteva kanava kohdistaa tukensa vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. Erityisesti hän painotti reserviläispiirien julkaisutoiminnan tärkeyttä laajan maanpuolustustyön tunnettuuden lisäämiseksi. Tämä ajatus varmisti piirilehti Pohjanpojan ilmestymisen paperilehtenä vuosikymmeniksi eteenpäin. Merkittävä muutos julkaisukäytäntöön tapahtui vasta vuonna 2013, jolloin Pohjanpoika siirtyi nettiin.

Nimi vaihtuu

Kruununmakasiinin kokouksessa perustettiin jo edellä mainittu Oulun läänin Maanpuolustuksen Tukiyhdistys ja vahvistettiin sille säännöt. Puhetta kokouksessa johti kauppaneuvos Ilkka Lantto ja Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Urho Blomberg ja sihteeriksi Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Kalevi Dunder. Läänijaon mukaisesti jatkettiin 1.1.2010 saakka, jolloin läänit lakkautettiin ja niiden tehtävät siirtyivät aluehallintovirastoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Tuolloin myös Tukiyhdistyksen nimi muutettiin Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistykseksi ja toimialueeksi vahvistettiin Pohjos-Pohjanmaan alue.

Nykyinen toiminta

Kuluvan toimintavuoden aikana yhdistys rekisteröidään virallisesti Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin, jolloin yhdistys saa virallisen statuksen ja oman rekisteritunnuksensa. Tukijoille tarjottuja palveluksia kehitetään eritysesti nettilehti Pohjanpojan tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Toimintavuoden painopistealueita ovat Koillismaa ja toimialueemme eteläiset osa. Vakituisia tukijoita Yhdistyksellä on lähes 70 ja satunnaisia reilu pari kymmentä. Nykyistä Tukiyhdistystä johtaa puheenjohtajana kunnallisneuvos Kari Ahokas ja varapuheenjohtajana Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Sampo Puoskari. Sihteerinä on vuodesta 2001 toiminut reserviläispiirien toiminnanjohtaja Markku Holopainen.


 

Markku Holopainen
040 506 4087
markku.holopainen(at)mail.suomi.net