Po-Po RES.UPS.PIIRIN KEVÄTKOKOUS 25.4.

KUTSU POHJOIS-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN TIISTAINA 25.4.2023  KLO 18:00
 

Arvoisa piirimme jäsenyhdistys!

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 25.4.2023 klo 18.00 alkaen Aleksanterinkatu 13 As 12 -kerhohuoneistolla sekä Teams-etäkokouksena.
 
Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla etukäteen piirin puheenjohtajalle 23.4. mennessä osoitteeseen petteri.nara(ät)outlook.com, samassa yhteydessä esitetään mahdolliset edustajien valtakirjat mikäli osallistuminen tapahtuu etänä.

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu ja kokouslinkki sähköposteihin lähempänä kokousajankohtaa, samassa yhteydessä toimitetaan kokousmateriaali.

Äänestäminen kokouksessa tapahtuu tarvittaessa suljettuna lippuäänestyksenä kokouksen paikalla olijoiden kesken ja Teams/Forms -suljettuna äänestyksenä. Vain äänioikeudelliset yhdistyksien nimeämät edustajat osallistuvat mahdollisiin äänestyksiin.

Tilaisuudessa palkittavat kutsutaan erikseen.

Sääntöjen mukainen osallistumisoikeus määrittyy kunkin yhdistyksen äänimäärän mukaan. Eli yksi ääni per jokaista jäsenmääräänsä alkavaa satalukua kohden. Tässä katsotaan jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa. Jäsenyhdistys saa lähettää piirin kokoukseen yhtä monta edustajaa, kuin sillä on ääniä. Yhdistyksen äänivaltaa piirin kokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja, muilla edustajilla on kokouksessa vain puhevalta.

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Petteri Närä
Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja
petteri.nara@outlook.com
+358 40 717 4487