Reserviupseeripiiri

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri toimii Suomen Reserviupseeriliiton paikallisten jäsenyhdistysten toiminnallisena ja aatteellisena yhdyselimenä. Toiminnan päämääränä on Suomen kokonaisturvallisuuden edistäminen.

Piiri tukee jäsenyhdistystensä toimintaa sekä henkisesti että aineellisesti.

Piirin tehtävänä on omalta osaltaan ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja ja taitoja, johtajakykyä sekä valmiuksia toimia erilaisissa poikkeusoloissa.

Reserviupseerin tehokkaan toiminnan perusedellytys on hyvä kenttäkelpoisuus, mukaan luettuna turvallinen ja monipuolinen ampumataito. Näitä osa-alueita piiri painottaa järjestämällä monipuolista kuntoilu- ja kilpailutoimintaa.

Piiri on voimakkaasti mukana veteraanityössä ja sotilaspoikatoiminnassa sekä kerää ja tallentaa sotilasperinteitä.

Reserviupseeripiiri tekee kiinteää yhteistyötä Pohjois-Suomen Maanpuolustuspiirin kanssa.

Puheenjohtaja
Petteri Närä
+358 40 7174487
tuotantoa(ät)gmail.com

PIIRIEN ANSIOMITALI SÄÄNNÖT (2.4.2016)