Reserviupseeripiiri

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri toimii Suomen Reserviupseeriliiton paikallisten jäsenyhdistysten toiminnallisena ja aatteellisena yhdyselimenä. Toiminnan päämääränä on Suomen kokonaisturvallisuuden edistäminen.

Piiri tukee jäsenyhdistystensä toimintaa sekä henkisesti että aineellisesti.

Piirin tehtävänä on omalta osaltaan ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja ja taitoja, johtajakykyä sekä valmiuksia toimia erilaisissa poikkeusoloissa.

Reserviupseerin tehokkaan toiminnan perusedellytys on hyvä kenttäkelpoisuus, mukaan luettuna turvallinen ja monipuolinen ampumataito. Näitä osa-alueita piiri painottaa järjestämällä monipuolista kuntoilu- ja kilpailutoimintaa.

Piiri on voimakkaasti mukana veteraanityössä ja sotilaspoikatoiminnassa sekä kerää ja tallentaa sotilasperinteitä.

Reserviupseeripiiri tekee kiinteää yhteistyötä Pohjois-Suomen Maanpuolustuspiirin kanssa.

Reserviupseeripiirin toimintaa:

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri – tapahtumia 2021

Pohjois-Pohjanmaan reserviupseeripiiri
 
Puheenjohtaja

Juha Petteri Närä
0407174487
petteri.nara(ät)outlook.com

Varapuheenjohtaja
Veijo Kosola
veijokosola(ät)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Kari Ojala
ojalka.koti(ät)kotinet.com

Toiminnanjohtaja
Mika Ville Aleksi Mylly
mva.mylly(ät)gmail.com
0408366127

Reserviupseeripiirin hallituksen jäsenet:
Hannu Aurinko hannu.aurinko(ät)oruk.fi
Lasse Majava hannu.aurinko(ät)oruk.fi
Petri Pirnes petri.pirnes(ät)oruk.fi
Timo Niinikoski timo.niinikoski(ät)oruk.fi
Tero Mustapää tero.mustapaa(ät)gmail.com
Jari Hentilä jari.hentila(ät)naturpolis.fi

 

PIIRIEN ANSIOMITALI SÄÄNNÖT (2.4.2016)

Ansiomitalien hakeminen: