Aihearkisto: Järjestökenttä toimii

Po-Po Reserviupseeripiirin hallituksen etäkokous 11.5.2021

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin hallituksen etäkokous 11.5.2021 klo 18:00

Arvoisa piirihallituksen jäsen
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin hallituksen kokous pidetään tiistaina 12.4.2021 klo 18.00 alkaen. Syynä pikaisia toimia vaativat asiat. Osallistumismahdollisuudet ja korona huomioiden kokous järjestetään Teams-etäkokouksena. Teams-kutsu ja linkki on lähetetty. Muu mahdollinen materiaali kokoukseen lähetetään lähempänä ajankohtaa mikäli nähdään tarpeelliseksi.

Mahdollisesta kokousesteestä pyydän ilmoittamaan minulle mahdollisimman nopeasti. Mikäli et itse voi osallistua, toivoisin henkilökohtaisen varajäsenesi osallistuvan.

Ystävällisesti maanpuolustusterveisin

Petteri Närä

puheenjohtaja

Po-Po RES-piirin hallituksen kokous sekä kevätkokous 22.5.2021

Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiiri Ry:n hallituksen kokous sekä sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 22.5.2021. Hallitus kokoontuu klo 11, kevätkokous alkaa klo 12.

Kokoukset pidetään vallitsevassa koronatilanteessa etäyhteydellä (TEAMS). Puheenjohtaja lähettää TEAMS-linkin ennen kokousta. Kevätkokouksessa sääntömääräiset asiat.

Tarkemmat esityslistat tärkeinpine liitteineen lähetetään ennen kokousta.

Tervetuloa mukaan!
Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiiri ry:n hallitus

Po-Po RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N KEVÄTKOKOUS 26.4.2021

KUTSU POHJOIS-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN 26.4.2021 KLO 18:00

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 26.4.2021 klo 18.00 alkaen. Korona huomioiden kokous järjestetään Teams-etäkokouksena ja hybridinä Aleksanterinkadun kerhohuoneistolta. Tämän hetken rajoitukset huomioiden kokoukseen voi osallistua maksimissaan 10 henkilöä. Tiedusteluissa ja ennakkoilmoittautumisissa tulee olla yhteydessä puheenjohtajaan. 

Kokouskutsu ja asialista lähetetään kaikille piirimme kerhojen yhteyshenkilöille kaksi viikkoa ennen kokousta. Teams-kutsu, kokouslinkki ja kokousmateriaali lähetetään ennakolta lähempänä kokousta.

Sääntöjen mukainen osallistumisoikeus määrittyy kunkin yhdistyksen äänimäärän mukaan. Eli yksi ääni per jokaista jäsenmääräänsä alkavaa satalukua kohden. Tässä katsotaan jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa. Jäsenyhdistys saa lähettää piirin kokoukseen yhtä monta edustajaa, kuin sillä on ääniä. Yhdistyksen äänivaltaa piirin kokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja, muilla edustajilla on kokouksessa vain puhevalta.

Terveisin

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Petteri Närä
Puheenjohtaja

Tel: +358 40 717 4487
Email: petteri.nara(ät)outlook.com
Aleksanterinkatu 13 A12
90100 OULU

PO-PO RESERVIUPSEERIPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 12.4.2021

Arvoisa piirihallituksen jäsen

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin hallituksen kokous pidetään maanantaina 12.4.2021 klo 18.00 alkaen.

Osallistumismahdollisuudet ja korona huomioiden kokous järjestetään Teams-etäkokouksena Aleksin kerhohuoneistolta. Teams-kutsu ja linkki lähetetään myöhemmin. Muu materiaali kokoukseen lähetetään lähempänä ajankohtaa, mahdollisimman pian. Ohessa asialista.

Mahdollisesta kokousesteestä pyydän ilmoittamaan minulle mahdollisimman nopeasti. Mikäli et itse voi osallistua, toivoisin henkilökohtaisen varajäsenesi osallistuvan. Mikäli haluat nostaa jotain muita asioita käsiteltäväksi, toivon pikaista lähestymistä.

Ystävällisesti maanpuolustusterveisin

Petteri Närä

puheenjohtaja

Po-Po RESERVIUPSEERIPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2021

KUTSU POHJOIS-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUKSEEN 29.3.2021 KLO 18:00

Arvoisa piirihallituksen jäsen
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin hallituksen kokous pidetään maanantaina 29.3.2021 klo 18.00 alkaen.
Kokous järjestetään Teams-etäkokouksena.

Tervetuloa!

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Petteri Närä
puheenjohtaja

Puh:0407174487
Email:petteri.nara(ät)outlook.com

RES-liiton ampumavakuutus MUUTTUU – tarkempaa tietoa liiton sivuilta!

Lisätieto vakuutuksesta: https://www.reservilaisliitto.fi/toimintaturva-jasenryhman-vakuutukset/

Finanssivalvonta on keväällä antanut uuden määräyksen ryhmäetuvakuutuksista, minkä johdosta Reserviläisten ampumaturvan kaltainen vakuutusratkaisu ei ole enää mahdollinen. Jäsenille voidaan antaa vuosittaisessa jäsenmaksulaskussa mahdollisuus maksaa muista jäsenistä poikkeavaa jäsenmaksua, jonka maksaneista jäsenistä syntyy oma jäsenryhmänsä, jonka liitto voi vakuuttaa valitsemansa vakuutusyhtiön kautta. Liittokokouksessa päätettiin, että jäsenillä on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien jäsenten jäsenryhmään maksamalla vapaaehtoinen lisäjäsenmaksu, joka 35 euroa. Lisäksi vuonna 2020 ampumaturvan maksaneet jäsenet siirretään tähän ryhmään 1.1.2021 alkaen ja he ovat vakuutettuja vastaavin ehdoin kuin ampumaturvavakuutuksessa siihen asti, kunnes kauden 2021 jäsenmaksu erääntyy. Eräpäivän jälkeen vakuutettujen ryhmän muodostavat lisäjäsenmaksun maksaneet jäsenet. Lisäjäsenmaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden ja perusjäsenmaksunsa maksanut jäsen voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan lisäjäsenmaksun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun.

Ystävällisin terveisin, Reserviläisliitto

Po-Po RESERVIUPSEERIPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 25.2.2021

KUTSU POHJOIS-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUKSEEN 25.2.2021 KLO 18:00

Arvoisa piirihallituksen jäsen
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin hallituksen kokous pidetään torstaina 25.2.2021 klo 18.00 alkaen. Kokous järjestetään Teams-etäkokouksena. Esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostitse. Muu materiaali ja Teams-kutsu sekä sen linkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa!

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Petteri Närä
puheenjohtaja

Puh:0407174487
Email:petteri.nara(ät)outlook.com

RESERVIUPSEERIPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 28.1.2021

KUTSU POHJOIS-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUKSEEN 28.1.2021 KLO 17:30

Arvoisa piirihallituksen jäsen
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin hallituksen vuoden ensimmäinen ja samalla järjestäytymiskokous pidetään torstaina 28.1.2021 klo 17.30 alkaen.
Kokous järjestetään Teams-etäkokouksena.
Esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostitse. Muu materiaali ja Teams-kutsu sekä sen linkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.

Tervetuloa!

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri

Petteri Närä
puheenjohtaja

Puh:0407174487
Email:petteri.nara(ät)outlook.com

RESERVIN mentorikoulutuksen aloitus siirtyy!

RESERVIN MENTORIKOULUTUS OULUSSA SIIRTYY!

Pohjois-Suomen mentoritoiminnasta kiinnostuneille suunniteltu mentorikoulutus siirtyy koronatilanteen mahdollistamaan ajankohtaan. Uusi koulutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan arvokkaaseen vapaaehtoistyöhön, Reservin Mentoriksi!

Lisätietoja: Petri Pirnes | Reservin Mentorikoulutus Pohjois-Suomi| +358 (0)400 585 673 | info@mentorit.info | reservinmentorit.fi

Aikaisempi tiedote:

Mentoreiden missio on tavoittaa nuoria ja avustaa heitä siviilielämän haasteissa.

Järjestämme mentorikoulutuksen Pohjois-Suomen mentoritoiminnasta kiinnostuneille. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan arvokkaaseen vapaaehtoistyöhön, Reservin Mentoriksi!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Petri Pirnes | Reservin Mentorikoulutus Pohjois-Suomi
+358 (0)400 585 673 | info@mentorit.info | reservinmentorit.fi